Lagkraft Aktiebolag

Jönköpings län

Information

Lagkraft Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Lagkraft Aktiebolag finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Lagkraft Aktiebolag som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1992-03-12. Men sedan 1996-01-01 så har Lagkraft Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Björstorp, 563 92, Gränna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lagkraft Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Jönköping arbetar för att verksamheter som Lagkraft Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Lagkraft Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Jönköpings län.

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva handel med värdepapper, förmedling av fastigheter och företag, konsultationsverksamhet inom juridik, ekonomi och försäkring samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Lagkraft Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lagkraft Aktiebolag och det är följande personer, Sigonius, Reino Karl Sören som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Sigonius, Anna-Lena Christina som är född 1958 och har titeln Suppleant, Katmark, Hans Roland som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Lagkraft Aktiebolag är 556444-9535.