Lejonälvan Aktiebolag

Jönköpings län

Information

Lejonälvan Aktiebolag är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Lejonälvan Aktiebolag finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Lejonälvan Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Lejonälvan Aktiebolag som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1994-05-06. Men sedan 2007-04-12 så har Lejonälvan Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till V. Storg. 27, 553 15, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lejonälvan Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Jönköping arbetar för att företag som Lejonälvan Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Lejonälvan Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Jönköpings län.

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Lejonälvan Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna Styrelsen skall bestå av 2 ledamöter och 2 suppleanter..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lejonälvan Aktiebolag och det är följande personer, Hamrin-Fredriksson, R Christina som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hamrin, Agneta Lovisa Carolina som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamrin, Carl Oskar Fredrik som är född 1967 och har titeln Suppleant, Bardh, Kent Björn Helge som är född 1957 och har titeln Revisor, Lilja, Mats Rune Håkan som är född 1953 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Lejonälvan Aktiebolag är 556485-7240.