Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag

Jönköpings län

Information

Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inkriktade på småföretagsutveckling (prop. 1993 94:40, bet. 1993 94:NU11, rskr 1993 94:80). Beslutet innebär bl.a. att de länsvisa utvecklingsfonderna ska ersättas av regionala utvecklingsbolag som skall ägas av ett moderbolag och regionala intressenter. Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagende i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning. Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning. Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen 1987:617.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Jönköping så är Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Jönköping arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Jönköping och i Jönköpings län. Redan 1994-06-07 så skapades Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag och företaget är har F-skattsedel Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag har haft det sedan 1994-01-01.

Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1994-01-01

556488-1281 är organisationsnummret för företaget som finns i Jönköping.

Just nu är Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 036-306500 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Franzén, Erik Hans Olof Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag är Franzén, Erik Hans Olof som är född 1948 och har titeln Extern VD, Sigblad, Lars Göran Wilhelm som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ahlgren, Ulla Marie som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomberg, Nils Urban som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Egerhag, Jan Torbjörn som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Kärreskog, Bo Karl-Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotLönn, Ingrid Maria som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Bengtsson, Niclas som är född 1964 och har titeln HuvudansvarigrevisorSandberg, Kai Stellan som är född 1942 och har titeln Lekmannarevisor.