Duostat Music Aktiebolag

Jönköpings län

Information

Duostat Music Aktiebolag är ett företag som finns i Jönköping. I Duostat Music Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Johansson, Stig Arne Ingmar som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Järviken, Maria Elisabeth Helene som är född 1967 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Lilja, Mats Rune Håkan som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Duostat Music Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Duostat Music Aktiebolag på telefon 019-192300.

Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, musik, nöjes och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtagande samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag eller närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.

Idag är Duostat Music Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Duostat Music Aktiebolag är ett av många företag som finns i Jönköpings län och Jönköping arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Duostat Music Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1995-01-01 och Duostat Music Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1997-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Duostat Music Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen

Duostat Music Aktiebolag har 556513-9382 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Jönköpings län.