Träningscenter Sense i Jönköping AB

Jönköpings län

Information

Träningscenter Sense i Jönköping AB är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Träningscenter Sense i Jönköping AB finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Träningscenter Sense i Jönköping AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1999-01-01.

Träningscenter Sense i Jönköping AB som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1999-09-16. Men sedan 1999-01-01 så har Träningscenter Sense i Jönköping AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till V. Storg. 12, 553 15, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Träningscenter Sense i Jönköping AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-342580.

Jönköping arbetar för att företag som Träningscenter Sense i Jönköping AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Träningscenter Sense i Jönköping AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Jönköpings län.

Bolaget skall bedriva träningsinstitut, friskvård, utbildning inom friskvårdsområdet, kroppsbehandling och i anslutning härtill även driva cafeteria samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Träningscenter Sense i Jönköping AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Träningscenter Sense i Jönköping AB och det är följande personer, Öhlund, Lars Benny som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhlund, Claes Gunnar som är född 1968 och har titeln Suppleant, Bardh, Kent Björn Helge som är född 1957 och har titeln Revisor, Lorefors, Camilla Eva Veronika som är född 1975 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Träningscenter Sense i Jönköping AB är 556574-4454.